Giới thiệu

Tôi là Hưng, sinh ngày 19/09/1989 tại Hải Phòng, nguyên quán Quảng Nam. Hiện đang làm Seo ở một công ty seo.